Q210

Q210
User ev4all psa AbRiNgOi Dilbert Elektrolurch Mittelhesse Batterie Tom Tho <overwrite> <overwrite>
Datum Thread 07.02.2017 08.02.2017 10.02.2017 09.02.2017 14.02.2017 14.02.2017 24.02.2017 27.10.2017
Ausstattung Intens Intens Intens Intens Intens Intens Intens Zen
Prod.Monat ? ca. 07/2013 ? ca. 08/2014 ? ? ca. 06/2013
Erstzulassung 23.06.2014 20.08.2013 ? 27.12.2014 06/2013 3/2015 02/2014 06/2013
Import F - - - F - -
Update Nein/17.02.2016 Ende 11/2016 09.02.2017 Nein Nein 13.02.2017 Nein 27.102017
Updateart[en] -/Batterie Batterie, Klima Batterie - - - Batterie, Klima, TCU
EVC

Electric Vehicle Controller

Diag version 15 15 05 15 15 15 05 05
Supplier 001 001 001 001 001 001 001 001
Software 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203
Version 0740 0790 0680 0770 0790 0790 0680 0680
TCU

Telemetrics Control Unit

Diag version 05 05 ? 05 04 05 05 04
Supplier 284 284 ? 284 776 284 284 776
Software 0767 0939 ? 0767 0112 0939 0767 0112
Version 0221 0504 ? 0221 0337 0504 0221 0336
LBC

Lithium Battery Controller

Diag version 15/25 15 25 15 05 25 15 25
Supplier AE0/AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0
Software 0700/0852 0852 0852 0751 0651 0852 0700 0852
Version 0000/0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PEB

Power Electronics Block

Diag version 05 05 05 05 05 05 05 05
Supplier JW8 JW8 JW8 JW8 JW8 JW8 JW8 JW8
Software 0A06 0A06 0A06 0A06 0A06 0A06 0A06 0A06
Version 0300 0300 0200 0300 0300 0300 0300 0200
AIBAG

Airbag

Diag version 04 04 ? 04 04 04 ? ?
Supplier AMR AMR ? AMR AMR AMR ? ?
Software 1630 0470 ? 1630 0470 1630 ? ?
Version 1630 0470 ? 1630 0470 1630 ? ?
USM

U Safety Module

Diag version 36 36 ? 3A 36 3A 36 36
Supplier 414 414 ? 414 414 414 414 414
Software C630 C630 ? C700 C630 C700 C630 C630
Version 2420 2420 ? 2460 2420 2460 2420 2420
CLUSTER

Instrument Panel

Diag version 28 24 ? 28 24 28 24
Supplier 020 020 ? 020 020 020 020 020
Software 0601 0507 ? 0601 0507 0601 0507 0507
Version 0603 0504 ? 0700 0504 0700 0504 0504
EPS

Electrical Power Steering

Diag version 04 04 ? 04 04 04 ? ?
Supplier 231 231 ? 231 231 231 ? ?
Software 014A 014A ? 014A 014A 014A ? ?
Version 0800 0800 ? 0800 0800 0800 ? ?
ESC

Electronic Stability Control

Diag version 04 04 ? 04 04 04 04 04
Supplier 037 037 ? 037 037 037 037 037
Software 2957 1178 ? 2957 1178 2957 1178 1178
Version 0E4A 0E43 ? 0E4A 0E43 0E4A 0E43 0E43
UBP

Uncoupled Braking Pedal

Diag version 04 04 ? 04 04 04 04 04
Supplier 037 037 ? 037 037 037 037 037
Software 1523 1516 ? 1523 1516 2396 1523 1516
Version 0DA0 0C04 ? 0DA0 0C04 0E40 0DA0 0C04
BCM

Body Control Module

Diag version - - - - ? - ? ?
Supplier - - - - ? - ? ?
Software - - - - ? - ? ?
Version - - - - ? - ? ?
CLIM

Climate Control

Diag version 04 04 ? 04 04 04 04 04
Supplier 042 042 ? 042 042 042 042 042
Software 0702 0801 ? 0702 0602 0802 0702 0601
Version 0701 0806 ? 0701 0515 0806 0701 0515
UPA

Park Assist

Diag version 55 55 ? 55 55 55 ? ?
Supplier AFK AFK ? AFK AFK AFK ? ?
Software 0017 0017 ? 0017 0017 0017 ? ?
Version 0002 0002 ? 0002 0002 0002 ? ?
BCB

Battery Connection Box

Diag version 15 15 ? 15 05 15 05 05
Supplier JF2 JF2 ? JF2 JF2 JF2 JF2 JF2
Software 0210 0000 ? 0210 0000 0210 0000 0000
Version 0850 0000 ? 0870 0000 0871 0000 0000
LBC2

Lithium Battery Controller 2

Diag version 15/25 15 05 15 05 25 15 25
Supplier AE0/AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0 AE0
Software 0700/0853 0853 0650 0751 0651 0853 0700 0853
Version 0000/0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000